Gratis bezorging vanaf 99,-
Advies op maat
Groot assortiment
0
Categorieën
0

Privacy statement van LampenTotaal

Inleiding

LampenTotaal neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is LampenTotaal?

LampenTotaal B.V., gevestigd aan de Dorpsstraat 2a 4043 KK te Opheusden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75232766.

LampenTotaal is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door LampenTotaal de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt LampenTotaal uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor LampenTotaal persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens LampenTotaal voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door LampenTotaal worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

1. Verwerken van uw bestelling

Als u een bestelling bij ons plaatst, dan hebben wij verschillende gegevens nodig om de bestelling juist in ons systeem te zetten. Zo hebben we uw aanhef, voor- en achternaam, adres en woonplaats nodig om artikelen aan u als klant te kunnen koppelen. Uw telefoonnummer en e-mailadres nodig om u een bevestiging van uw bestelling te kunnen sturen en om u op de hoogte te kunnen stellen van de status van uw bestelling. Indien u gebruik maakt van iDEAL als betaalmethode, wordt uw betaling via de bank gekoppeld aan uw bestelling. Hierdoor slaan wij uw betaalgegevens op. Ook hebben we deze gegevens nodig om eventuele terugbetalingen te kunnen verrichten. Als u gebruik maakt van een van de andere betaalmethodes worden uw betaalgegevens niet opgeslagen bij ons maar bij Ingenico, onze betaalprovider. Zij hebben uw betaalgegevens nodig om uw betaling aan uw bestelling te koppelen en ons akkoord te geven. Ook als wij een terugbetaling moeten verrichten, gebeurt dit via Ingenico. Hierdoor hebben wij geen zicht in uw betaalgegevens.

2. Bezorgen van uw bestelling

Uw aanhef, voor- en achternaam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer sturen we door naar de bezorgdienst die uw bestelling komt bezorgen. Hiermee kunnen zij zo snel mogelijk uw bestelling bij u leveren.

3. Serviceformulier

Als u uw bestelling wenst te retourneren vragen wij u het serviceformulier in te vullen. Aan de hand van het serviceformulier kunnen wij de juiste order erbij pakken en u van de juiste informatie voorzien. De inhoud van de velden zullen alleen gebruikt worden om het retour in goede banen te laten leiden. Niet alle velden zijn verplicht in het serviceformulier. Afhankelijk van de gegevens die u tot uw beschikking hebt is een aantal velden niet verplicht.

4. Retourformulier

Als u uw bestelling wenst retour te sturen, dan sturen wij hiervoor een retourformulier. De gegevens die we u vragen hierop in te vullen zullen alleen gebruikt worden voor het verwerken van het retour. Daarnaast analyseren we de redenen van retour om onze service en website beter te maken.

5. Reviews

Het e-mailadres waarmee u een bestelling heeft geplaatst kan worden gebruikt om u te vragen een review achter te laten van uw bestelling. Uw ervaring kunt u kenbaar maken door middel van een review. Hiermee helpt u toekomstige klanten van LampenTotaal.

6. Product delen

Tijdens het bekijken van een product op onze website heeft u de mogelijkheid om deze door te sturen naar uzelf of naar een bekende. Hierbij vragen wij uw en zijn of haar naam en e-mailadres in te voeren. Deze gegevens hebben wij nodig om het bericht bij de juiste persoon af te geven en hem of haar te laten weten wie het gestuurd heeft. De gegevens worden niet bewaard in ons systeem.

7. LampenTotaal contacten

Onze klantenservice zit er om u de juiste service te kunnen bieden. U kunt ons mailen, bellen, chatten, tweeten of facebooken. Op het moment dat u contact opneemt met ons kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen om uw vraag te kunnen beantwoorden.

8. Camera

Onze showroom is voorzien van camera bewaking. Dit hebben we nodig voor uw en onze veiligheid. De camerabeelden worden alleen gebruikt om de situatie op dat moment in de gaten te houden of om iets terug te kijken.

9. Nieuwsbrief

Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u overeenkomstig art. 11.7 lid 3 Telecommunicatiewet regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals reeds aangeschafte producten, uit ons assortiment per e-mail te sturen. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een reclamebenadering naar onze klanten die primeren in het proces van belangenafweging volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG. De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven. Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een dienstverlener die in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de reclame-e-e-mail is opgenomen.

10. Solliciteren

Als je bij LampenTotaal wilt solliciteren vinden we dat heel fijn! Hoe dit je dit precies kunt doen vind je op de pagina vacatures. Bij het solliciteren vragen we om je cv. De informatie die hierin staat wordt gebruikt tijdens de sollicitatie procedure. Als je wordt aangenomen kunnen we om nog meer gegevens vragen om je goed in ons systeem te zetten. Zo ontvang je op tijd betaling.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

LampenTotaal heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:


Recht van inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij LampenTotaal over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Recht van wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij LampenTotaal. U kunt verzoeken dat LampenTotaal uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om LampenTotaal te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van LampenTotaal of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van LampenTotaal te verkrijgen. LampenTotaal zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat LampenTotaal u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door LampenTotaal

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. LampenTotaal zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat LampenTotaal een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien LampenTotaal uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat LampenTotaal verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Daarnaast worden uw gegevens ook doorgestuurd aan derde partijen die ons helpen bij het verwerken van uw order. Voorbeelden hiervan zijn:

Als u kiest voor de achteraf betaalprovider Klarna, wordt u gevraagd uw geboortedatum in te geven. Op basis van dit gegeven kan Klarna beoordelen of u in aanmerking komt om uw order achteraf te betalen. Uw geboortedatum wordt dan ook alleen maar hiervoor gebruikt en geen enkel ander doeleind.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt LampenTotaal ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van LampenTotaal worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van LampenTotaal worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Om te weten van welke cookies LampenTotaal gebruik maakt kunt u onze cookie pagina raadplegen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop LampenTotaal je gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop LampenTotaal uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.